Články - nejdiskutovanější za 24 hodin
1-xzru5omvczpzxuyv2aznog.jpegPodívejme se na to, jak lidi žili v roce 1922, v té době zde nebyla ještě digitální realita a nikomu to nevadilo, je obtížné stanovit rok kdy se zrodila digitální realita, protože nástup digitální reality byl nenápadný a pomalý. Subjektivně si myslím že vše začalo s veřejným vysíláním televize v roce 1953, tehdy zde byl jenom jeden černobílý kanál, který obsahově za moc nestál....
28.1.2022 15:41
Internet
szela.png(ex191028) Hodnotíme-li Szelovo počínání, nesmíme zapomínat, že ves a dvůr byly tehdy vůči sobě nepřátelské světy, mezi nimiž probíhal nelítostný boj na život a na smrt, ačkoli zatím (až do roku 1846) vedený legálními prostředky. Můžeme Szelu stále považovat za policejního konfidenta či udavače, když tuto okolnost uvážíme?...
28.1.2022 10:42
alterzblo.bloger.cz
szela.png(ex191031) K prvnímu střetnutí rolníků s povstalci došlo v noci z 18. na 19. února. Povstalci jeli na saních obsadit  Tarnov a cestou zastavili u hospody v Lisiej Górze|1|. Zde byli napadeni z Breinlova návodu hlídkujícími vesničany. Po krátké šarvátce se zbití a spoutaní ocitli ve sklepě, odkud je po několika hodinách  vyzvedl oddíl rakouské jízdy a předal tarnovské okresní správě....
28.1.2022 10:46
alterzblo.bloger.cz
art.Sie können das Auge auch nach oben ziehen, also könnten Sie dazu auch ein paar helle Accessoires oder Schmuck tragen. Es ist etwas notwendig für eine Dame für das passende Abschlussballkleid cocktailkleid, ganz zu schweigen von dem Heimkehrkleid, wenn man bedenkt, dass es Momente geben kann, in denen diese Dame wirklich in das aktuelle Kleid schlüpfen sollte....
28.1.2022 11:41
Günstig Brautkleider
31056580258-8a0e3e2507-c.jpgNa počátku všeho zde nic nebylo, a tak zde logicky nebyl vesmír a život, potom došlo ke stvoření vesmíru a života, proč ale byl stvořen vesmír a život? Kontaktoval jsem stvořitele vesmíru a života proč on stvořil vesmír a život?...
28.1.2022 11:11
Guru Vit Kouba Bhagavan
01-intenzita-krize.jpgVše zde jsou příčiny a jejich následky, a tak bohatství je tam kde je kvalita, logicky bída je tam kde není kvalita. Většina lidí na světě žije ve veliké bídě, protože tam kde žijí není kvalita. Často slyším buď kvalitní a budeš se mít dobře, tak to ale v praxi nefunguje, protože nekvalitní okolí ti nedovolí se mít dobře!...
28.1.2022 20:46
Zpovědnice
30ac4f4-67336-profimedia-0206603781-658x900-fit.jpgSprávná lidská společnost je utopie, protože lidi lžou a kradou, bylo zde mnoho snah o to, aby lidi nelhali a nekradli jenže to byla jenom marnost. Ve správné společnosti se nelže a nekrade, je vůbec možné dosáhnout toho, aby se chybná společnost evolučně proměnila na správnou společnost?...
28.1.2022 13:03
Zpovědnice
0001_2.jpgSpolupracuje dobře to, co je si blízké to je logické, snažit se pomocí násilí dosáhnout toho, aby došlo ke spolupráci to nefunguje. I když vypadáme z dálky velmi podobně tak jsme si velmi cizí geneticky a výchovou, je to obrazně jako zámek u dveří, který se odemkne jenom správným klíčem....
28.1.2022 08:38
Zpovědnice
mandaly/slovo.jpgLidský rozum nemohl by pochopit nic božského, ba ani duchovního, kdyby nebyl od Pána osvícen. Proto Slovu rozumí pouze ti, kteří jsou osvíceni....
28.1.2022 21:33
Žena ve světle
szela.png(ex191024) Pozdě odpoledne 20. února 1846 (byl to mrazivý den se spoustou sněhu) obklíčil zástup vesničanů boguszovský dvůr v Siedliskách v tarnovském okrese. Útočníci vyrazili dveře a rozběhli se po panských komnatách, kam doposud vstupovali jen nesměle, s hlubokou úklonou a s čepicí v ruce, pokud jim to vůbec bylo dovoleno. Rozdivočelá chátra hledala jak smyslů zbavená porůznu ukryté pozemkové vlastníky....
28.1.2022 10:32
alterzblo.bloger.cz