Rubrika Literatura - nejaktivnější
art.(ex180318) Naskytlo se mi několik próz (jistě by se našly i další tohoto druhu), v nichž hrají strašidelnou roli podobizny. Jejich spřízněnost mě svádí ke vzájemnému srovnávání, aniž bych se nad rámec pouhých dojmů odvážil vytvářet nepodložené hypotézy, kdo koho tu snad nějak inspiroval nebo ovlivnil. To ostatně není až tak důležité. Mnohem zajímavější je zkoumání různých autorských záměrů a z nich vyplývajících poselství hloubavým čtenářům....
6.11.2022 09:36
alterzblo.bloger.cz
art.(ex180318) Naskytlo se mi několik próz, v nichž hrají strašidelnou roli podobizny. Baví mě zkoumat a srovnávat různé autorské přístupy i záměry a hledat případná poselství, relevantní pro naši dobu. V této druhé části pojednání zbývá probrat něčím poučné osudy literárních postav, které se s příslušnými obrazy nejvíc zapletly. Tu a tam se pokusím o zpestření nějakou tou souvislostí. Pod článkem uvádím orientační data a odkazy na použité texty....
6.11.2022 09:47
alterzblo.bloger.cz